A A A

Veiklos sritys

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre teikiamos:

  • Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos;
  • Maitinimo organizavimas centro lankytojams ir gyventojams;
  • Transporto organizavimo paslaugos;
  • Sociokultūrinės paslaugos (socialinių renginių organizavimas, užimtumo ir prevencinės veiklos priemonių įgyvendinimas).
  • Gyventojų ir lankytojų asmens higienos ir priežiūros organizavimo paslaugos.
  • Dienos užimtumo paslaugos (įstaigoje);
  • Dienos ir ilgalaikė socialinė globa;
  • Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos;
  • Socialinės integracijos projektų koordinavimas, projektinės veiklos įgyvendinimas.
  • Neformaliojo ugdymo paslaugos.