A A A

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro teikiamos paslaugos

 

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS:

 • Reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).
 • Analizavimas asmens (šeimos) probleminės situacijos ir ieškojimas veiksmingų problemos sprendimo būdų.
 • Tarpininkavimas medicinos įstaigose, psichikos sveikatos centre ir tarp kitų sričių specialistų, taip pat įvairių asmens (šeimos) problemų sprendimo būdas tarpininkaujant.
 • Neįgalių asmenų atstovavimas kitose institucijose, tarp kitų specialistų ar asmenų (migracijos tarnybose bei socialinės paramos skyriuose, gydymo, mokesčių mokėjimo įstaigose ir kt.).
 • Mitybos organizavimas. Mitybos organizavimas asmenims gaunantiems dienos ir ilgalaikę socialinę globą, pagal higienos normos reikalavimus, atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę (dietos taikymas, specialaus maisto ruošimas ir kt.).
 • Transportavimo paslaugos. Paslauga teikiama pagal neįgaliųjų poreikius, kurie dėl negalios negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
 • Sociokultūrinės paslaugos. Laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę ir kurias teikiant asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla, motyvuoti individo socializacijos ir integracijos procesus.
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne. Būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų aprūpinimas, asmenims gaunantiems ilgalaikę socialinę globą.
 • Asmens higienos ir priežiūros organizavimas. Skirta užtikrinti visapusišką neįgaliųjų higienos priežiūrą tų asmenų, kurie negali savimi pasirūpinti patys. Sauskelnių keitimas, aprengimas, nurengimas, pagalba tualete ir kt.

 

SPECIALIOSIOS PASLAUGOS:

 • Dienos socialinė globa. Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu (vietų skaičius –  24).
 • Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa. Visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba (vietų skaičius – 13).

Pagrindinis Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centro tikslas – teikti ilgalaikes (trumpalaikes) ir dienos socialinės globos paslaugas asmenims, turintiems negalią (psichinę, proto ir kompleksinę), ir jų šeimos nariams, siekiant ugdyti neįgalių asmenų savarankiškumą ir jų integraciją į visuomenę.

 

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras turi socialinių paslaugų priežiūros departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencijas socialinei globai teikti –  institucinė socialinė globa (dienos) suaugusiems asmenims su negalia (licencijos Nr. L000000214, licencija išduota 2014-08-19) ir institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia (licencijos Nr. L000000215,  licencija išduota 2014-08-19).


 • Į Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centrą priimami asmenys su proto (sutrikusio intelekto) ir psichine negalia nuo 18 m. amžiaus.

  Trumpalaikės socialinės globos paslaugos suaugusiems asmenims su protine ir psichine negalia Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centre teikiamos nuo 18 metų iki 3 mėn. per metus.

  Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą dydis sudaro 80 procentų asmens pajamų.

  Mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis sudaro 20 procentų asmens pajamų.

 • Jonavos rajono savivaldybės tarybos patvirtintos kainos:

  • Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį 861,69 Eur.
  • Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre socialinės globos kainą vienam socialinių paslaugų gavėjui su sunkia negalia 981,99 Eur.
  • Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su negalia per mėnesį 1128,58 Eur.
  • Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina vienam socialinių paslaugų gavėjui su sunkia negalia per mėnesį 1265,47 Eur .

   

  Pageidaujantiems Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre gauti dienos, ilgalaikės  (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas, reikia kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą adresu: Vasario 16-osios  31, LT-55164, Jonava. Telefonas pasiteiravimui: 8(349) 54722

  Jonavos rajono socialinių paslaugų centre reikia pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą (asmens ar jo globėjo, rūpintojo, tėvų)
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
  • Neįgaliojo pažymėjimą;
  • Neįgalumo lygio, darbingumo lygio, nuolatinės (pagalbos) arba nuolatinės slaugos nustatymo pažyma;
  • Medicinos dokumentų išrašą (F-027/a), pradinį siuntimą į įstaigą.

  Jei  asmuo neveiksnus dar prireiks:

  • Globėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento;
  • Teismo sprendimo dėl neveiksnumo kopijos.

  PASTABA: specialistai išimties atvejais turi teisę reikalauti papildomų dokumentų.

  Išsamesnę informaciją apie reikiamų dokumentų pateikimą norint lankyti Jonavos rajono neįgaliųjų  veiklos centrą galima gauti:

  Telefonu Nr.; 8(349) 54722,

  El. Pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Sprendimą, skirti asmeniui dienos, ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre, priima Jonavos rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius, teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  Išsamesnę informacija dėl trumpalaikės socialinės globos paslaugų galima gauti skambinant į Jonavos r. neįgaliųjų veiklos centrą telefonu Nr. 8(349)60012 ar rašant el. pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Socialinių įgūdžių palaikymo paslauga. Paslaugos, teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atstatyti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

 

PAPILDOMOS PASLAUGOS:

 • Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga;
 • Gydytojo paslaugos (VšĮ „Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras“);
 • Kineziterapeuto, masažuotojo, ergoterapeuto paslaugos (VšĮ „Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras“);
 • Psichologo paslaugos (VšĮ „Jonavos psichikos sveikatos centras“);
 • Sielovados darbuotojo paslaugos (Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia).